ORGANİK TAVUK GÜBRESİ

ORGANİK TAVUK GÜBRESİ
Tavuk gübresinden üretilen organik gübre, domates, biber, fındık, üzüm, zeytin, çay, mısır, patates gibi meyve ve sebze yetiştiriciliğinde, çiçek bakımı, seracılık, park ve bahçe yeşillendirmede topraktan alınan verimini arttırır, özellikle insan ve çevre dostu özelliğiyle doğal dengenin yeniden kurulmasını sağlar.
Bitki yetiştirmede kimyasal gübre ve ilaç kullanımının insan sağlığına olan zararlarının giderek gün ışığına çıkması ve kamuoyunda bu konudaki bilincin artmasıyla birlikte, bu maddeler yerine organik gübre kullanarak tarım bitkilerini yetiştirme Türkiye’de de yaygınlık kazanmaya başladı.
Tarım üreticisinin de, topraktan daha fazla verim alınmasına yol açtığı için giderek daha da artan bir bilinçle tercih ettiği organik gübreye olan talep, üretici firmaları da harekete geçirirken, bu yolla, Türkiye’de insan ve çevre dostu bir sistemin oluşarak işlerlik kazanmasına olanak sağlanıyor.
“Türkiye topraklarının % 91’inde organik madde yetersiz”
Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki tarım topraklarının % 91.4’ünde organik maddelerin yetersiz olduğunu vurgulayan uzmanlar, topraktaki sürdürülebilir verim için topraktan alınan bütün besin maddelerinin toprağa tekrar verilmesi gerektiğini, doğal organik tavuk gübresinin de sahip olduğu özellikler itibariyle, bunun için birebir olduğunu belirtti.
TAVUK GÜBRESİ VE FAYDALARI
Tavuk gübresi ve tavuk gübresinin faydaları nelerdir. Detaylı bir şekilde incelemede fayda var. Öncelikle gübre nedir? tarifini yapalım.
GÜBRE: Tarımda verimin arttırılması için belli zamanlarda tarım yapılan toprağa serpilen veya dökülen, çeşitli hayvan dışkısı ve kimyasal bileşiklere gübre denir.
Gübreleme işi tarım yapılan yerin toprak analizlerine göre gübre kullanılmalı. Onun içinde gübreleme işini yapmadan toprak analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Organik tavuk gübresi tarım yapılan yerdeki bitkilerin besin ihtiyacı için diğer gübrelerle beraber kullanılmalıdır.
Sağlıklı bir bitki olması için toprakta organik maddelerin yoğun olması gereklidir. Bu bakımdan tavuk gübresi diğer gübrelere göre önemlidir. Organik tavuk gübresinin organik gübreler içerisinde ayrı bir yeri vardır. Besin değeri yüksektir. Tavuk gübresi bitkide tek besin maddesi olarak kullanılmaz. Diğer gübrelerle beraber kullanılması halinde bitkiler daha verimli besin maddesi alacağından, tavuk gübresinin faydaları olacaktır.
Organik tavuk gübresi elde edilmesi ile igili kısaca bilgilenmede fayda var. İki çeşit tavuk gübresi vardır. Bunlar,
1 – Yumurta tavuğu gübresi
2 – Broiler etlik piliç gübresi
Burada yumurta tavuğu gübresi önemlidir. Çünkü saftır herhangi bir karışım ihtiva etmez. Gübre değeri yüksektir.
Broiler gübresi yetiştirme sebebi ile altlığı ile beraber toplandığından çeltik veya talaş karışımlıdır.
Tavuk gübresinin özellikleri: Bir yumurta tavuğu kümeste kaldığı süre boyunca 50 – 55 kg yaş gübre üretir. Yumurta tavuğu tahmini 500 gün kümeste kalır. Yaşına göre artar veye azalmak şartı ile ortalama günlük 100 gr civarında dışkı yapar.
Tavuklar almış olduğu gıdaların tamamını sindirmeden ( % 35 – 40 nı sindirmeden ) dışarı atarlar. Onun için gübre olarak çıkan dışkı yüksek kalitede bitki besinleri içerir.
Diğer kimyasal gübrelere göre değişik hava şartlarında ( Yağış, soğuk, sıcak vs gibi ) özelliğini kaybetmez, toprakta uzun müddet kalır.
Tavuk gübresi diğer organik gübreler sığır gübresi, koyun gübresi gibi diğer çiftlik gübrelerinden farklıdır. Tavuk gübresindeki Azot ( N ) miktarı, Sığır gübresi – koyun gübresi ve diğer çiftlik gübrelerine göre çok fazladır. Bundan dolayı tavuk gübresi kullanırken dikkat edilmesi gerekir. Tavuk gübresi fazla miktarda veya direk kullanıldığında bitkide yanma görülebilir.
Organik tavuk gübresi kullanılırken ya az miktarda toprağa karıştırılarak verilmeli yada saman – sap gibi nesnelerle karıştırılarak verilmelidir. Sulandırılarakta verilebilir, böylece tavuk gübresi seyrekleştirilmiş olur.
Organik tavuk piliç gübresi Azot ( N ), Fosfor ( P ), Potasyum ( K ), Kalsiyum ( Ca ), Mangenez ( Mg ), Bakır ( Cu ) ve Çinko ( Zn ) elementleri içerir.
Organik tavuk gübresinin faydaları: Tavuk gübresi toprağın tarıma elverişli olmasını ve su tutma kapasitesini yükseltir. Organik tavuk piliç gübresi uzun süre toprakta kalarak, bitki besin maddesi olarak etkisini gösterir. Bitkilerin yukarıda saymış olduğumuz element ihtiyaçlarını karşılar.Torağın besin kalitesini arttırır. Organik tavuk gübresi, tarımda ürün artışı sağlamasına yardımcı olur.
Organik tavuk gübresini organik tarım veya tarımla uğraşan çiftçiye iyi anlatılarak kullanılmasını sağlamamız gerekmektedir.
Aynı zamanda tavuk gübresinin bazı önemli özelliklerinden dolayı mera ıslahında kullanılması uygundur. Örn. Toprakta uzun süre özelliğini kaybetmeden kalması.
Ülkemizde yumurta yönlü tavukçuluk yapılan yörelerde tavuk gübresi işleme tesisleri kurulmuş, işlenmiş olan organik tavuk gübreleri torbalanarak satılmaktadır.
TAVUK GÜBRESİNİN TARIMDA KULLANIMI
Tavuk gübresi kültür bitkilerinin besin ihtiyacının karşılanmasında diğer gübrelerle birlikte kullanılmaktadır.
Bitkilerin sağlıklı gelişe bilmeleri için gerekli besin maddesi ve toprakta organik maddenin olumlu etkilerini sağlaması bakımından tavuk gübresi diğer gübrelere oranla büyük önem taşımaktadır.
Organik gübreler içerisinde kümes hayvanlarının besin maddesi içeriğinin diğer organik gübrelerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tavuk gübresinin gübreleme programında yer alması ekonomik koşulalar göz önünde bulundurularak sağlamalıdır.
Image1.jpg
UYGULAMA ŞEKLİ: Ekim ve Dikimden önce toprak hazırlığı aşamasında toprak yüzeyine homojen bir şekilde serpilerek uygulandıktan sonra toprakta iyice karıştırılmalıdır.
Image2.jpg
UYGULAMA ŞEKLİ: Ağaçların taç izdüşümleri içerisinde kalan bölgeye homojen bir şekilde serpilerek uygulandıktan sonra toprakta iyice karıştırılmalı ve sulanmalıdır.
TAVUK GÜBRESİNİN ETKİLERİ
TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
Toprağın ısı dengesini sağlar.
Toprak yüzeyinde kabuk tabakasının oluşumunu azaltarak, toprağa suyun girişini arttırır ve yüzey akışını azaltır.
Toprağın çatlamasını engeller.
Tarım ilaçları, ağır metaller ve bir çok kirleticinin olumsuz çevresel etkilerini toprakta azaltır.
Toprak tanelerinin kümeleşmesine yardımcı olur ve erozyon tehlikesini azaltır.
Düşük hacim ağırlığı ile toprakta sıkışmanın oluşumunu engeller ve toprak işlemeyi kolaylaştırır.
Don kesmesini önler.
Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliği ile bitki besin maddelerinin toprakta tutulmasına yardımcı olur ve toprakları olabilecek ekstrem tuzluluk ve pH değişimlerine karşı dirençli kılar.
TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Mikrobiyolojik faaliyetlerin artmasıyla, bağlı bulunan bitki besin maddelerini faydalı hale getirir.
İçerdiği humik asit sayesinde toprakta yarayışlılığı kısıtlanan pek çok bitki besin maddesinin yarayışlılığını arttırır.
Azot, fosfor, kükürt ve kalsiyum başta olmak üzere bir çok besin maddesini ihtiva eder. Bitkilerin ve toprak canlılarının gelişimini hızlandırır. Bitkinin kök gelişimini hızlandırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
İçinde bulunan organik madde ayrışması esnasında açığa çıkan besin maddeleriyle bitkiyi besler.
Bitkiye iyi bir vejatatif gelişim, iyi bir çiçeklenme dolayısıyla erkencilik kazandırır. TOPRAĞIN BİYOLOJİK YAPISINA ETKİSİ
Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandırır.
Toprak mikroorganizmalarına karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet eder.
Topraktaki mikroorganizma popülasyonunun artmasını sağlar.
Topraktaki mikroorganizmalar için vitamin, hormon ve antibiyotik kaynağı olarak hizmet eder.Alıntıdır >>> http://hobibahcemiz.net/viewtopic.php?f=111&t=9240 

Duyuru:
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !